پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398

فهرست اصلی سایت


تقسیمات شهرستان

وضعیت شهرستان از نظر: تقسیمات کشوری

 

-      تعداد شهر:                            

یک شهر، شهر خنج

-      تعداد بخش:                          

2 بخش (بخش مرکزی و بخش محمله)

-   تعداد دهستان:  4 دهستان: سیف آباد و تنگ نارک از بخش مرکزی و محمله و  باغان از بخش محمله

-      تعداد آبادی:                         

42                روستا و آبادی

-      وسعت:                                 

5000           کیلومتر مربع

-      جمعیت کل شهرستان:          

57000           نفر

-      جمعیت شهری:                    

20 هزار          نفر

-      جمعیت روستایی و عشایری:                

37 هزار          نفر

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0