پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398

فهرست اصلی سایت


جاذبه های توریستی

جاذبه های توريستی

خنج يک مجموعه گمنام و پر غنای تاريخی و فرهنگی است . با کتيبه هايش از تاريخ می گويد ، با بازمانده مناره ها ، بقعه ها ، مساجد ، آب انبارها ، مدارس ، قلعه ها ، خانقاه ها و مقبره هايش ، صدای هنر و معماری گذشته دور را به گوش امروز می رساند ، و با آخرين سنگ و خششت های بر جای مانده کاروانسراها ، قلعه ها ، گنبدها و مدارسش نمايی از فرهنگ ديرين را در پيش روی ما می گشايد .

   تاسيسات و اماکن شهری چون مسجد ، بازار ، کاروانسرا، مدرسه ، حمام و عمارات خيريه در خنج فراوان بوده است . آثار و نشانه های بسياری از اين اماکن هنوز پا برجاست . صحن مسجد شيخ حاجی محمد و مسجد جامع خنج ، وسيع و طاقهای اطراف شبستانهايش از سنگ تراش و گچ ساخته شده که هنوز هم آثاری از آن باقی است و دو مناره بسيار بلند در دو سوی آن قد برافراشته است . روايات بر اين نکته اشاره دارد که هزينه مسجد بزرگ و مجلل از حدود 50 هزار تومان(وجه نقد آن زمان ) سر زده است . و روی هم رفته زمان با خنج سازگاری نداشته ، ويرانی در طی قرون و اعصار گذشته ، رونق و اعتبار ديرينه را از خنج گرفته و اينک از آن همه اثر و نشان زندگی ، تنها طرح کمرنگ يک آبادانی غبار گرفته در فراخنای دشتی گسترده باقيمانده است .


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0